Ι.Κ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ ΙΚΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΘΕΣΗ ΠΑΛΟΥΜΠΗ - ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6951099029